Barion Pixel

Ezen a weboldalon sütiket (cookie) és más technológiát használunk a weboldal működéséhez, statisztikához, tartalmak és hirdetések személyre szabásához. A "Rendben" gombra kattintással hozzájárulsz mindezekhez. Hozzájárulásod tartalmát a "Beállítások módosítása" gomb alatt állíthatod be. Részletes süti tájékoztató és adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A SpaTrend Beauty Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2096 Üröm, Kőbánya utca 11.; a továbbiakban Adatkezelő) a qmsmedicosmetics.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül megadott alábbi adatokat kezeli:

  • vezetéknév/vezetéknevek és keresztnév/keresztnevek;
  • telefonszám;
  • e-mail cím;
  • e-mail tárgyában, illetve az e-mail üzenet részében megadott egyéb személyes adatok;
  • kézbesítési cím;
  • számlázási cím;
  • cég esetén cégnév, adószám.

 

Az Adatkezelő (képviseli: Vezse Roland ügyvezető; 2096 Üröm, Kőbánya utca 11.), a Weboldalt látogató személy (a továbbiakban: Felhasználó; az Adatkezelő és a Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek) által rendelkezésre bocsátott személyes adatot, illetve adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.), illetve AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉBEN (a továbbiakban: GDPR rendelet) meghatározottaknak megfelelően, a Felhasználó, mint érintett, kifejezett, a Weboldalon egy erre vonatkozó négyzet bejelölésével megadott hozzájárulása alapján bizalmasan kezeli, adatfeldolgozónak, címzettnek, harmadik személynek jogszabályi rendelkezés vagy a Felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja át, illetve nyilvánosságra nem hozza. A Felhasználó által megadott személyes adatok tárolása az informatikai biztonsági szabályoknak megfelelően, az Adatkezelő kizárólagos hozzáférésével, elektronikusan történik.

 

A Felhasználó személyes adatait az adatkezelő (képviseli: Vezse Roland ügyvezető és Karácsony Erika adatvédelmi tisztviselő, 2096 Üröm, Kőbánya utca 11.) és az adatkezelő felhatalmazása alapján lenti adatfeldolgozók kezeli. Az adatkezelőt és az adatfeldolgozót titoktartási kötelezettség terheli.

 

Az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy címzetteknek minősülnek a személyes adatokról közvetlen információt kérő hatóságok (különösen Nemzeti Adó- és Vámhivatal); továbbá az Adatkezelő képviseletében eljáró – akár helyettesítő – ügyvédek, ügyvédjelöltek. A személyes adat szolgáltatásának alapja csak jogszabályi rendelkezéseken alapuló kötelezettség teljesítése vagy a felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulása lehet. A címzetteket titoktartási kötelezettség terheli.

 

Az adatkezelő tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy Adatfeldolgozónak minősülnek:

M.I. Solution Kft. (2030 Érd, Esztergályos utca 57., cégjegyzékszám: 13-09-185635, adószám: 14821503-2-13)

MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cégjegyzékszám: 01-10-047449, adószám: 23982273-2-42)

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755)

Shoprenter Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.; cégjegyzékszám: 09-09-020636)

Kulcs-Soft Nyrt. (1016 Budapest, Mészáros utca 13., cégjegyzékszám: 01-10-045531)

Timeteam Hungary Bt. (1193 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 20., cégjegyzékszám: 01-06-789492)

OptiMonk International Zrt. (4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszám: 09-10-000583)

Véber József e.v. (1195 Budapest, Árpád utca 1/b. 5/15., nyilvántartási szám: 9237833296)

Vermes Ádám e.v. (1122 Budapest, Maros utca 29., nyilvántartási szám: 9237832789)

Netmarketing Online Kft. (2373 Dabas, Dob utca 10., cégjegyzékszám: 13-09-144428)

Trustindex Informatikai Kft. (2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15., cégjegyzékszám: 13-09-223096)

 

Az adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át harmadik személynek, amelyek a szerződés(ek) teljesítéséhez és az Adatkezelő jogszabályi előírásoknak történő megfeleléséhez szükségesek. A személyes adatokhoz kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akiknek munkavégzéséhez szükséges azok megismerése. A hozzáférés kizárólag a munkavégzéshez feltétlenül szükséges mértékig állhat fent. 

Az adatkezelés az adatbiztonsági követelményeknek maradéktalanul megfelel.

 

Az adatkezelés célja a Felek közötti jövőbeni szerződéskötés(ek), valamint a Felek között jövőben létrejövő jogviszonnyal összefüggő ügyintézés elősegítése, így a Felek közötti jogviszony létrejötte esetén annak megszűnésekor, illetve megszüntetésekor az Adatkezelő a személyes adatok kezelését a jogviszony megszűnésének, illetve megszüntetésének napján – kivéve, ha jogszabály ettől hosszabb őrzési időt ír elő, akkor az abban meghatározott határnappal – megszünteti. A Felhasználó a megadott személyes adatainak törlését kérheti az Adatkezelőtől, valamint emellett kérheti a személyes adataihoz történő hozzáférést (visszajelzést kérhet a személyes adatait érintő folyamatban lévő adatkezelés(ek)ről); tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó(k)nak, illetve címzett(ek)nek történő személyes adat továbbításáról; személyes adatai helyesbítését, illetve módosítását, valamint személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti.

 

A személyes adatok kezelésekor az Adatkezelő az Info tv., illetve a GDPR rendelet rendelkezéseit betartva jár el. 
Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megadott személyes adatok bármikor megváltoztathatóak, az adatok törlése pedig postai úton az Adatkezelő részére a 2096 Üröm, Kőbánya utca 11. címre küldött levél útján; elektronikus úton az Adatkezelő részére az qms@qmsmedicosmetics.hu e-mail címre küldött elektronikus levél (e-mail) útján kérhető. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a panaszát/panaszait is ezekre a címekre címezheti.
Abban az esetben, ha a Felhasználó személyes adatai jogosulatlan kezelését észleli, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.).

 

A Felhasználó a Weboldalon található „Hozzájárulok, hogy az önként megadott adataimat a SpaTrend Beauty Kft. regisztrációm céljából kezelje. Az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismertem és elfogadom.” rész jelölésével („x”) hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a Felek közötti jövőbeni szerződéskötés(ek), valamint a Felek között jövőben létrejövő jogviszonnyal összefüggő ügyintézés elősegítése érdekében kezelje (adatkezelés jogalapja).