Ezen a weboldalon sütiket (cookie) használunk annak érdekében, hogy javíthassuk a felhasználói élményt és jobb szolgáltatást nyújthassunk.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban röviden: ÁSZF) tartalmazza a https://qmsmedicosmetics.hu/ webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: 

I.)

A Webáruház címe (a továbbiakban: Weboldal):

https://qmsmedicosmetics.hu/

 

A Webáruház üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Cégnév: SpaTrend Beauty Korlátolt Felelősségű Társaság;

Székhely címe: 2096 Üröm, Kőbánya utca 11.;

Cégjegyzékszám: 13-09-197797;

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága;

Elektronikus kézbesítési cím: roland.vezse@qmshungary.hu;

Statisztikai számjel: 23101102-4645-113-13;

Adószám: 23101102-2-13;

Bankszámlaszám (Pénzforgalmi számlaszám): 12042830-01258112-00100005;

Törvényes képviselő (ügyvezető) neve: Vezse Roland;

 

Kapcsolattartó neve: Vezse Roland;

Kapcsolattartó e-mail címe: roland.vezse@qmshungary.hu

 

Ügyfélszolgálat e-mail címe: qms@qmsmedicosmetics.hu;

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 30 541 1843

Ügyfélszolgálat elérhetősége: Hétfő - Péntek: 10:00 – 18:00.

 

Fogalmak:

 

Jelen ÁSZF-ben:

 

 • Szolgáltató: a Webáruház üzemeltetője, aki az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt a Felhasználónak;
 • Felhasználó: a Weboldalon terméket rendelő természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe a Szolgáltatótól;
 • Fogyasztó: az a természetes személy Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül vásárol terméket a Weboldalon keresztül a Szolgáltatótól;
 • Megrendelés: a Felhasználó Szolgáltatótól Weboldalon keresztül történő termékvásárlása;
 • Vásárlói kosár: virtuális kosár, mely a Felhasználó által a Weboldalon keresztül megvásárolni kívánt termékeket tartalmazza;
 • Vis maior: előre nem látható, elháríthatatlan külső ok, melynek felmerülése mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó érdekkörén kívül esik.
 

II.)

 

Az ÁSZF elfogadása:

 

A Felhasználó (a Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek), amennyiben a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni a vásárlásához, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadásával a Felhasználó az ÁSZF minden pontjával egyetért és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Jelen ÁSZF elfogadása („Az ÁSZF tartalmát megismertem és elfogadom” rész jelölése („x”)) esetén a Felhasználó, valamint a Webáruház és ezáltal a Szolgáltató között létrejött valamennyi szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ÁSZF-ben foglaltak. 

Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, azaz nem adhat le Megrendelést sem. 

A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:78. §-ának (1) bekezdése alapján a Felhasználó számára az ÁSZF tartalmának megismerését a szerződés megkötése előtt a Weboldalon lehetővé teszi. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosított szövegét a Szolgáltató szintén a Weboldalon teszi közzé és így biztosítja annak megismerhetőségét. Az ÁSZF módosított szövege a Weboldalon a közzététel napjától kezdve a Felhasználóra is alkalmazást nyer, mely szabályt a Felhasználó elfogad.

 

III.)

A Megrendelés lépéseinek összefoglalása:

 

A regisztráció menete

A Felhasználó a Webáruházban a „Regisztráció” gombra kattintva a szükséges adatok (e-mail cím; jelszó; vezetéknév és keresztnév/nem természetes személy neve; telefonszám) megadása után tud regisztrálni.

A „Vásárlói kosár” használata

A Felhasználó a regisztrációt követően a Webáruházba történő bejelentkezés („Belépés” gomb) segítségével a Weboldalon hozzáférhet a fiókjához; önállóan összeállíthatja Megrendelését, hozzáférhet a folyamatosan megújuló heti akciókhoz. A Weboldalon történő Megrendelés után már nem szükséges külön írásbeli adásvételi szerződés megkötése, hanem a Weboldalon leadott Megrendelés útján kötött szerződés a Ptk. 6:82. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján írásban megkötöttnek minősül.

Minden egyes értékesíteni kívánt terméknél található egy „Kosárba” feliratú ikon, melynek megnyomásával az adott termék „Vásárlói kosárba” helyezhető. 

A termékek rendelése esetén minden egyes terméknél a „Mennyiség” résznél tetszőleges számot lehet beírni, ezzel biztosítva a mennyiségi módosítás lehetőségét. 

A termékek megvásárlásához az alábbi adatokat szükséges még megadni: vezetéknév és keresztnév/nem természetes személy neve; kézbesítési cím: ország, irányítószám, város, utca, házszám; telefonszám; nem természetes személy esetén még adószám.

A Megrendelés összeállítása 

A kiválasztott mennyiségű termékek „Kosárba” helyezése után adható le a konkrét Megrendelés a „Megrendelés” gomb megnyomásával. Ezt megelőzően a Felhasználó a „Pénztár” gombra kattintva tudja leellenőrizni a „Kosárba” helyezett termékek körét, mennyiségét, a végösszeget, valamint a szállítási és fizetési módot.

Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja, a Megrendelés végleges elküldése, a Megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elekt. ker. tv.) rendelkezéseinek megfelelve: a „Megrendelés” gomb megnyomása után a jelentkezés beérkezéséről haladéktalanul visszaigazoló üzenetet (a továbbiakban: visszaigazoló üzenet) küld a Felhasználónak. 

Ha a Megrendelés megérkezését visszaigazoló üzenet a Felhasználóhoz 48, azaz negyvennyolc órán belül nem érkezik meg és ezt a tényt a Szolgáltató sem tudja bármilyen hitelt érdemlő módon cáfolni, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz nem köteles a terméke(ke)t megvásárolni.

A Felhasználó elfogadja, hogy a „Megrendelés” gomb megnyomása a Megrendelés véglegesítésének számít, így az adatbeviteli hibákat is ennek a gombnak a megnyomása előtt tudja javítani.

A Felhasználó a Megrendelés véglegesítésével egyben megerősíti azt, hogy nagykorúnak minősül, valamint jogosult a terméket vagy termékeket megrendelő – jogszerűen eljáró – viszonteladó képviseletére.

A Szolgáltató fenntartja a telefonos egyeztetés lehetőségét, így a Felhasználó kérésével, illetve kérdésével fordulhat az ÁSZF-ben meghatározott ügyfélszolgálathoz.

A Megrendelés lépéseinek részletes leírása az alábbi linken érhető el: https://qmsmedicosmetics.hu/vasarlasi_feltetelek_5

 

IV.)

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 

Ha a Felhasználó Megrendelést küld a Webáruház oldalán a Szolgáltató felé, és a Szolgáltató a Megrendelést az ÁSZF-nek megfelelően e-mailben visszaigazolja, az adásvételi szerződés létrejön a Felhasználó és a Szolgáltató között. 

A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött adásvételi szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogrendszere irányadó. A fentebb ismertetettek alapján a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruház Weboldalán keresztül leadott Megrendeléssel összefüggő adásvételi szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. 

Az adásvételi szerződés megkötésének és a Megrendelésnek a folyamata magyar nyelvű, az adásvételi szerződést a Szolgáltató nem rögzíti és az utóbb nem hozzáférhető. Az ÁSZF, a visszaigazoló üzenet és az e-mailek tartalma (szövege) a Felhasználó által tárolható és később akár előhívható.

 

A termék lényeges tulajdonságai:

 

A termék lényeges tulajdonságait a Felhasználók megtekinthetik a termékek gyártójának bemutató oldalain. A termék gyártójának neve és elérhetősége a termék csomagolásán megtalálható.

Árak:

 

A Webáruházban közzétett árak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározott általános forgalmi adóval növelt (bruttó) árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát.

Kiszállítás, személyes átvétel:

 

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik. A termék szállítási idejét a Webáruház ismerteti a Pénztár folyamat során. A szállítás időpontjáról a Felhasználónak lehetősége van egyeztetni a Szolgáltató kapcsolattartójával a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

 

Az egyes szállítási módozatokhoz tartozó szállítási díjat a „Kosár” tartalmazza.


A Felhasználó a megrendelt termékek kiszállításához kapcsolódó esetleges egyéb igényeit a szállítást végző futárszolgálattal egyeztetheti.

 

A Szolgáltató biztosítja a megrendelt termék személyes átvételének a lehetőségét az alábbi címen: 

2096 Üröm, Kőbánya utca 11. - hétfőtől péntekig 10-18 óráig, előzetes egyeztetés alapján.

 

Lehetséges fizetési módok:

 
 1. Személyes átvétel esetén: előre utalással, készpénzben vagy bankkártyával

 2. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén: előre utalással, készpénzben vagy bankkártyával

V.) 

 

Elállási jog a Webáruházon keresztül leadott Megrendelések esetén:

 

A Ptk. 8:1. §-a (1) bekezdésének 3. pontja szerinti Fogyasztó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 14, azaz tizennégy napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Webáruház Weboldalán leadott Megrendeléssel összefüggésben létrejött szerződéstől.

 

Az elállási/felmondási jog nem vonatkozik a Korm. rendelet 29. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetében, valamint a Korm. rendelet 29. §-a (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 

 

Az elállási/felmondási határidő (előbbi visszamenőleges hatályú; utóbbi a jövőre nézve lehetséges, akkor, ha a teljesítés már megkezdődött) attól a naptól számított 14, azaz tizennégy nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; több termékből, tételből, darabból álló Megrendelés esetén amikor az utolsó terméket, tételt, darabot átveszi.

 

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címek valamelyikére: postai úton: a Szolgáltató részére a 2096 Üröm, Kőbánya utca 11. címre; elektronikus úton: a Szolgáltató részére a qms@qmsmedicosmetics.hu e-mail címre.

Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

 

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

Ha a Fogyasztó jogszerűen eláll a Webáruház Weboldalán leadott Megrendeléssel összefüggő szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől, illetve (elektronikus) megnyitásától számított 14, azaz tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

Ha a Fogyasztó már a Webáruház Weboldalán leadott Megrendeléssel összefüggő adásvételi szerződés tárgyát képező terméket vagy termékeket átvette, akkor köteles a Szolgáltató számára a terméket vagy termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14, azaz tizennégy napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó 14, azaz tizennégy napos határidő letelte előtt elküldi a terméket vagy termékeket a Szolgáltató részére.

A termék vagy termékek visszaküldésének költségeit a Fogyasztó viseli, feltéve, ha a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel. E költségek legmagasabb becsült összege 5000 Ft, azaz ötezer forint. Ebben az esetben a vételár visszatérítését a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy termékeket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt vagy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A terméket a Szolgáltató csak a Fogyasztó általi átvételkori állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza. Ennek megfelelően, ha az elállási jog alapján visszaszállított termék nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Fogyasztó kártérítés fizetésére lehet kötelezett. Mindezek alapján, ha a visszaszállított terméken amortizációs jelek, így látható külsérelmi nyomok, szakadás, törés, egyéb sérülés stb. található, a Szolgáltató a kifizetett összeg (vételár) egészét vagy részét jogosult visszatartani.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében kiderül, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét (a csomagolás kibontását) megelőzően keletkezett, a Szolgáltató a termék visszavételét, az adásvételtől elállás lehetőségét költségmentesen biztosítja. Ebben a pontban a költségmentesség azt jelenti, hogy ilyenkor a visszaszállítás költségét is a Szolgáltató állja. Ez a szabály természetesen csak akkor alkalmazható, ha az áru átvételét (a csomagolás kibontását) megelőző bármilyen nemű sérülést, illetve tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyv tartalmazza. Utólagos (az áru átvételét, a csomagolás kibontását követő) tartalomhiányért, esetleges sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató:

 

Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

 

A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?

 

A Fogyasztó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

 

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Fogyasztó a Webáruház Weboldalán leadott Megrendeléssel összefüggő adásvételi szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

A Fogyasztó kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van a Fogyasztó kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

 

A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék gyártójának neve és elérhetősége a termék csomagolásán megtalálható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A Fogyasztó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VI.)

Záró rendelkezések:

A Szolgáltató megfelelő technikai gyakorlattal, körültekintéssel és gondossággal jár el az adatok rögzítésekor, hogy téves információk lehetőleg ne kerüljenek fel a Weboldalra. Amennyiben a Weboldalon a termék adatainál, illetve árában mégis hiba vagy hiányosság lép fel, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új, helyes adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a Megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármelyik fél (akár a Szolgáltató, akár a Felhasználó) elálljon a szerződéstől.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon elérhető bármely termék árát, paramétereit külön figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, vagy a Weboldalon lévő bármely termék értékesítését ideiglenesen vagy végleg megszüntesse. A termékek árainak, paramétereinek változtatásai a már megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt termékekre nem vonatkoznak.

Jelen ÁSZF soha, semmilyen módon nem jelenti és nem jelentheti a Szolgáltatót vagy harmadik személyt megillető szerzői jogba, iparjogvédelmi jogba vagy csak a szellemi alkotások jogába tartozó jogosultságok bármilyen módon vagy mértékig történő átruházását, a Felek ezt a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és határozottan kizárják.

A Szolgáltatót és a Felhasználót, továbbá minden alkalmazottjukat, valamint az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve az egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind az üzleti titok (az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-ának (1) bekezdése) vagy az egyéb, tudomásukra jutott vagy birtokukba került, illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető adat, terv, információ, okmány, dokumentum stb. tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Szolgáltató vagy a Felhasználó érdekeit sértené.

A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszonnyal összefüggő bármilyen kérdés, igény, vita vagy per esetén a magyar jog az irányadó. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Felek közötti vita esetén, ha azt a Felek egymás közötti egyeztetés útján nem tudják feloldani, a Felhasználó békéltető testülethez fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: Pest Megyei Békéltető Testület; 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. em. 2. a.

A Felhasználó a Felek között létrejött jogviszonyból eredő jogait, illetve (és/vagy) kötelezettségeit a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése hiányában nem ruházhatja át, az ilyen átruházást a Felek érvénytelennek tekintik.

Vis maior esetén a Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy olyan megoldást találjanak, amely gazdaságilag a legközelebb áll a szerződésük szerinti kötelezettségek teljesítéséhez. Ha a Felek a vis maior felmerülésétől számított maximum 10, azaz tíz napon (ha a szerződés tárgya ezen időtartamon belül teljesülne vagy a teljesítés megkezdődne, akkor a Szolgáltató szerződésben meghatározott teljesítéséig) belül nem tudnak ilyen megoldást találni, joguk van a szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondására. Ez esetben a Felek időarányosan elszámolnak az addig teljesített szolgáltatással vagy szolgáltatásokkal.

A Felek vis maiornak tekintik különösen:

 • a természeti katasztrófa bekövetkeztét;

 • a háború kitörését és fennálltát;

 • a  Weboldal hibás működése miatti Megrendelés meghiúsulását;

 • ha az internetes (elektronikus) kapcsolati hiba miatt nem érhető el a Weboldal;

 • ha a Felhasználó által megadott elérhetőségek hibásak (az ezekből adódó többletköltségeket a Szolgáltató kiszámlázza a Felhasználó felé).

 

Vis maior esetén a teljesítés elmaradása miatt a Felhasználó nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére.

A Szolgáltató kijelenti, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex.

 

A digitális adattartalom működése, alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége:

A Szolgáltató garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99,9%-os rendelkezésre állással teljesíti. 

A weboldal kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik és titkosított kommunikáció zajlik.

A Webáruház web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás. A szolgáltatás bérelt szervereken történik. (Részben AWS, részben ELIN) Bővebb információ: https://aws.amazon.com/compliance/iso-certified/. A tárhelyet biztosítja: Amazon Web Services Inc.  székhelye: 410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210

Az adatokról biztonsági mentés készül, így ezeket sérülés esetén vissza lehet állítani. 

Támogatott böngészők, és azok verziói:

 • Internet Explorer 11+
 • Mozilla Firefox legfrissebb verzió
 • Google Chrome legfrissebb verzió
 • Opera legfrissebb verzió
 • Safari 5+ (Windows rendszeren)
 • Microsoft Edge 21+
 • Android Browser Android 4.0+
 • Google Chrome for Android legfrissebb verzió
 • Opera Mobile Browser legfrissebb verzió
 • Apple iPad Safari 6+
 • Apple OS X Safari 9+

 

A Felhasználó a szerződés megkötésével elismeri, hogy a fent leírtakat elolvasta, megértette és tudomásul vette.

A Felhasználó elfogadja továbbá azt a szabályt, hogy a termékértékesítésről kibocsátott számla Felhasználó vagy a Felhasználó nevében jogosult eljáró személy általi átvétele bizonyítja a termék(ek) Felhasználó általi átvételét és Felek közötti, számlán szereplő gazdasági esemény megtörténtét.

A jelen ÁSZF tartalmát a Felhasználó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, emellett elismeri, hogy a Megrendeléstől történő elállási, valamint felmondási joga az ÁSZF-ben rögzítetteken kívül kizárt, továbbá az ÁSZF bármely pontjának megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik.